Om du behöver hjälp

Vissa situationer kräver snabba insatser. Här räknar vi upp olika nödsituationer och hur du löser dem. 

Women in leasecar getting instructions

  Vid olycka eller skada

  Om du råkar ut för en olycka

  En olycka kan inträffa närsomhelst, varsomhelst. Men oroa dig inte. Om du som förare råkar ut för en olycka hjälper vi till. 

  Gör så här vid en olycka:

  • Ring polis om någon skadades eller om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan de inblandade parterna.
  • Fyll i en skadeanmälan som finns bland dina fordonsdokument. Du hittar även denna skadeanmälan via länken nedanför.
  • Ring vår kundtjänst där vårt team hjälper dig med hela processen.

   

  Skadeanmälan - motorfordon

  Om du råkar ut för stöld eller skada

  Gör en polisanmälan inom 24 timmar. Om bilen ej är körbar och du servar din bil hos Märkesverkstad har du rätt till ett ersättningsfordon vid bärgning via Märkesassistansen (gäller ej yttre åverkan). Om bilen är körbar, kör till närmaste auktoriserad märkesverkstad och ring försäkringsbolaget. 

  Om du har tankat fel drivmedel

  Starta inte bilen. Om du redan har börjat köra, stanna bilen och kontakta Märkesassistans omedelbart. Meddela även vår kundtjänst. 

  Om bilen inte startar

  Ring Märkesassistans. Meddela även vår kundtjänst. 

  Märkesassistans

  Vagnskador Personbil

  Vid olyckor under de tre första åren:

  Under de tre första åren åtgärdas vagnskador såsom kollision, viltolycka etc. via biltillverkarens vagnskadegaranti. 

  1. Vid en singelolycka, gör en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag - gäller under de tre första åren* (gäller ej transportbilar). Finns det en motpart inblandad vid olyckan måste även anmälan ske till Moderna Försäkringar. OBS! Motparten måste också göra en anmälan till sitt försäkringsbolag. 
  2. Kör till auktoriserad verkstad och uppge skadenummer från försäkringsbolaget. 
  3. Be verkstaden kontakta Athlon. 

  * Kontrollera med Athlon vilken försäkring som gäller i ditt avtal. 

  Vid olycka med transportbil - vänligen kontakta Moderna Försäkringar.

  Vid olycka efter de tre första åren:

  1. Kontakta Moderna Försäkringar och ange ditt registreringsnummer. Du får då ett skadenummer av Moderna Försäkringar. 
  2. Kör till auktoriserad verkstad och uppge ditt skadenummer. 
  3. Be verkstaden att kontakta Athlon. 
  4. Efter 3 år är bilen helförsäkrad via Moderna Försäkringar. 

  OBS! Alla skador måste anmälas inom tre månader från skadetillfället. 

  Försäkring
  Wheel cleaning

  Övriga skador

  Läs mer om skador såsom viltolycka, glasskador, bilinbrott och bärgning. 

  Övriga skador

  Getting you there

  Athlon car

  Kontakta oss

  T + 46 (0) 40 94 75 40

  Kundservice.se@athlon.com

  Kontakta oss
  People repairing a car