Athlon vidtar åtgärder i relation till Coronavirus

  den 28 april 2020

  Vi tar dig dit du ska, även när vi arbetar på distans.

  På grund av de svenska nationella riktlinjerna som har tagits fram gällande Coronaviruset, har Athlon i Sverige omedelbart vidtagit ytterligare åtgärder inom organisationen. 

  Dessa åtgärder kan justeras vid behov, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

  De nuvarande åtgärderna träder i kraft från dagens datum (2020-03-13) och tillsvidare. Vad innebär detta?

  Alla anställda hos Athlon i Sverige som har möjlighet att arbeta hemifrån skall göra detta. Fysiska möten med leverantörer och kunder flyttas eller hålls via digitala kanaler. 

  Vi tar dig till din destination, även när vi arbetar på distans. 

  Även om en stor del av våra medarbetare inte finns på kontoret, är vi naturligtvis redo för våra kunder. Vi kommer att försöka begränsa effekten av dessa åtgärder för våra kunder och tjänster så mycket vi kan. 

  Om du vill komma i kontakt med oss, kan du använda våra digitala kanaler och/eller kontakta din vanliga kontaktperson. 

  Läs vår FAQ

  Vid övriga frågor, vänligen kontakta oss på:

  +46 (0) 40 9475 40

  kundservice.se@athlon.com

  Athlon Sweden - Getting you there

  ------------------------------------------------------------------------------

  Athlon takes measures related to coronavirus

  We are getting you there, also when we work remotely

  Due to the Swedish national guidelines presented with the coronavirus, Athlon in Sweden immediately took additional measures within the organization. These measures can be further adjusted where necessary, following Folkhälsomyndighetens guidelines. The current measures shall take effect from today (2020-03-13) until further notice.

  What does it mean? All employees of Athlon in Sweden who are able to do so, work from home as of now. Physical meetings with suppliers and customer visits are proactively moved or held via digital channels.

  Getting you there, even when we work remotely.

  Although a large part of our employees are not present in the office, we are of course ready for our customers. We will try to limit the impact of these measures on our customers and services as much as we can.

  We are 'Getting you there' as you are used to from us.

  You can use the known (digital) channels and contact your regular contact person.

  For other questions, please contact our customer service:

  +46 (0) 40 94 75 40

  kundservice.se@athlon.com