WLTP

  den 3 december 2019

  WLTP står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Detta är en ny standard som alla fordonstillverkare har fått till sig som bestämmer hur man ska testa och mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 

  New lease cars

  När började WLTP att gälla?

  WLTP innebär att man testar fordon under en längre tid och utför fler accelerationer och inbromsningar. Man tar även mer hänsyn till olika temperaturer i jämförelse med vad man gjort tidigare. 

  Under 2017 började WLTP tillämpas och började användas för att bilar som tillverkats från 1 september 2018. 

  Vad innebär detta för ditt företag?

  Från 1 januari 2019 måste företag redovisa WLTP värdena vid köp eller leasing av nya fordon. 

  Det man inte får glömma bort dock är att det finns en övergångsperiod för vissa fordon vilket innebär att de kommer att få två olika värden: det gamla NEDC-korr och WLTP. 

  Hur kommer fordonsskatten att påverkas?

  Man kommer att märka av WLTP genom högre fordonsskatter. Fordonsskatterna grundas i de mätvärden över vad din bil förbrukar i bränsle och hur mycket koldioxid den beräknas att släppa ut. Men detta är på kort sikt. 

  Långsiktigt får du via WLTP en bättre möjlighet att jämföra förbrukning och utsläpp mellan olika fordon. 

  Det man kan försöka påminna sig om är att:

  Hög bränsleförbrukning = högre koldioxidutsläpp

  Högre utsläpp = högre skatt

  Datum att hålla koll på

  1 januari 2020 - då ska de gamla värdena NEDC-korr ersättas av de mer exakta WLTP- värdena. Detta gäller alla nyregistrerade bilar från detta datum. Är det snart är dags att byta bilarna i vagnparken kom ihåg, WLTP kommer att påverka fordonsskatten.